Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Trong bốn tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu tăng 19% và nhập khẩu tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017. Cả nước xuất siêu 3,39 tỷ USD./.