Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Hợp tác Mekong-Nhật Bản trong những năm qua đã có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững và bao trùm Tiểu vùng Mekong./.