(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) là diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên Vành đai Thái Bình Dương với mục tiêu thúc đẩy tự do hóa thương mại./.