[Infographics] Dieu chinh chuong trinh phat trien kinh te-xa hoi vung hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Theo quyết định này, các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 phải có trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020./.

(TTXVN/Vietnam+)