(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các đợt không thay đổi. Tuy nhiên, thời gian công bố điểm trúng tuyển của các đợt đều được đẩy lên sớm một ngày so với lịch cũ. Thời gian để thí nộp giấy chứng nhận kết quả cho trường được kéo dài thêm hai ngày ở mỗi đợt./.