(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Giúp việc gia đình đã trở thành một loại hình lao động phổ biến. Trên thế giới, cứ 13 lao động ăn lương thì có một người là giúp việc gia đình./.