(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Sáng 7/5, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (Khóa XII) đã chính thức khai mạc.

Hội nghị sẽ tập trung bàn, cho ý kiến về ba đề án quan trọng: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Dự kiến, Hội nghị Trung ương 7 sẽ làm việc một tuần, bế mạc vào ngày 12/5./.