(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Theo thống kê trong hai tháng đầu năm nay, lượng xăng E5 tiêu thụ nội địa đã tăng lên đáng kể, khoảng 33-34% so với năm 2017 là 8-9%.