[Infographics] Muc tieu xuat khau gao nam 2020 dat hon 6 trieu tan hinh anh 1

Xuất khẩu gạo của cả nước 2 tháng đầu năm 2020 ước tăng 30,5% về lượng và 38,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019./.