[Infographics] So lieu ve cac co quan bao chi Viet Nam nam 2021 hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Trong năm qua, báo chí tiếp tục giữ vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân chủ động, kịp thời, thông tin hiệu quả về những vấn đề lớn của đất nước, có nội dung thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)