[Infographics] Thủ tướng nêu rõ 4 ưu tiên trong Chuyển đổi Số Quốc gia

Kinh tế Số phải là một động lực của nền kinh tế; xã hội số phải là một trong những nền tảng của xã hội ta; văn hóa số phải là văn hóa cấu thành nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
[Infographics] Thủ tướng nêu rõ 4 ưu tiên trong Chuyển đổi Số Quốc gia ảnh 1(Nhấp vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ tại Hội nghị sơ kết về Chuyển đổi Số Quốc gia và Đề án 06 ngày 12/7/2023: “Kinh tế Số phải là một động lực của nền kinh tế; xã hội số phải là một trong những nền tảng của xã hội ta; văn hóa số phải là văn hóa cấu thành nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc.” ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục