Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10/2 đã quyết định ngừng “hoàn toàn” hoạt động của Khu công nghiệp chung Kaesong tại thành phố cùng tên nằm trên lãnh thổ Triều Tiên.

Theo bộ trên, đây là một trong những biện pháp để đáp lại việc Bình Nhưỡng gần đây tiến hành vụ thử hạt nhân và phóng vệ tinh.

Khu công nghiệp này là biểu tượng cuối cùng còn lại của tinh thần hòa giải liên Triều./.