[Infographics] Tuyen sinh dai hoc 2022: Nhung diem du kien dieu chinh hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh như năm 2021 nhưng có điều chỉnh một số điểm về kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, các cơ sở đào tạo, nhằm đảm bảo khách quan, công bằng giữa các thí sinh cũng như giữa các cơ sở đào tạo và tạo sự đồng thuận trong xã hội./.

Thanh Trà (Vietnam+)