(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Ngày 9/5/2018, tại hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung đồng chí Trần Cẩm Tú vào Ban Bí thư khóa XII./.