Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2026

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 tập trung xây dựng, phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan thông tấn báo chí...
Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2026 ảnh 1Sinh viên khoa Động lục Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc trong giờ thực hành. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch hướng đến giai đoạn 2021-2025 tập trung xây dựng, phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống nền tảng số; không gian công cộng; các điểm văn hóa, du lịch, công viên, phương tiện giao thông công cộng… tiến tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp để truyền tải đầy đủ, kịp thời đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới người dân và toàn xã hội.

Qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh, giá trị giáo dục nghề nghiệp trong đời sống kinh tế xã hội; nâng cao nhận thức người dân, xã hội, doanh nghiệp, cải thiện hình ảnh giáo dục nghề nghiệp; thu hút sự quan tâm của người dân, xã hội, doanh nghiệp góp phần mở rộng quy mô, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, lập nghiệp, khởi nghiệp.

Đối tượng tuyên truyền được hướng đến là học sinh Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông và gia đình; lao động nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã; bộ đội xuất ngũ; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an, nghĩa vụ quân sự; học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đại học; các doanh nghiệp FDI, người sử dụng lao động, doanh nghiệp trong nền kinh tế. Các đối tượng khác được hướng đến là cơ quan dân cử (Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp); cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương, địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Ủy ban Nhân dân các cấp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức quốc tế có hợp tác về giáo dục nghề nghiệp nghiệp với Việt Nam, đang hợp tác, đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; người dân và các đối tượng khác.

[Tạo đột phá trong chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp]

Nội dung truyền thông là xác định rõ nhiệm vụ chính trị của giáo dục nghề nghiệp là một nội dung trọng tâm trong khâu đột phá chiến lược về phát triển nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công tác truyền thông giai đoạn 2021-2025 tập trung truyền tải về nội dung: đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; lan tỏa các thông điệp của giáo dục nghề nghiệp...

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương phối hợp đưa các tin, bài, ảnh, phóng sự; xây dựng các chuyên mục, chương trình, phóng sự, tọa đàm; mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về giáo dục nghề nghiệp; xây dựng các sản phẩm phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin mang tính chất truyền thông và kết hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường tuyên truyền/tương tác qua mạng xã hội (Facebook), kênh truyền hình trực tuyến (YouTube)…; xây dựng các cổng/trang thông tin, các ứng dụng hỗ trợ công tác tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp...

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền hàng năm đảm bảo bám sát theo hoạt động chuyên môn của giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông để triển khai các hoạt động, nội dung tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp...

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác thông tin truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo các các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp...

Cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp nói chung, các ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý, chỉ đạo, hoạt động, kinh doanh; hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động, sự kiện truyền thông về giáo dục nghề nghiệp…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục