Kéo dài thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với TTXVN

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam từ năm 2015 đến tối đa năm 2017.
Kéo dài thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với TTXVN ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 55/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2012/QĐ-TTg ngày 6/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012-2014.

Theo đó, sẽ kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam từ năm 2015 đến tối đa năm 2017.

Thông tấn xã Việt Nam được tính toán xác định Quỹ tiền lương và thu nhập tăng thêm tối đa được chi hàng năm theo tỷ lệ 34% (quy định cũ 30%) trên dự toán nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Thông tấn xã Việt Nam (bao gồm dự toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo chi hoạt động thường xuyên hàng năm và dự toán nguồn thu sự nghiệp của Thông tấn xã Việt Nam).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/12 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2015 đến tối đa năm ngân sách 2017.

Trong thời gian thực hiện thí điểm, trường hợp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông, có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định mới.

Trước đó, cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam đã được thực hiện thí điểm theo Quyết định 15/2012/QĐ-TTg, thời gian thí điểm từ năm 2012-2014.

Việc thí điểm nhằm khuyến khích Thông tấn xã Việt Nam từng bước tự chủ về tài chính, chủ động trong việc khai thác, sử dụng các nguồn lực được giao (biên chế, vốn, tài sản) để đa dạng hóa các hoạt động, tăng thêm nguồn thu nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thông tấn nhà nước, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm thông tin và góp phần cải thiện đời sống cán bộ, phóng viên.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện, thúc đẩy Thông tấn xã Việt Nam đổi mới cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến theo hướng phát triển thành một Tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh với các loại hình thông tin đa dạng, phong phú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục