Ngày 17/10, ông Lương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã thừa nhận thực hiện chưa nghiêm túc, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 182 giáo viên, nhân viên hành chính tại 53 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Hiện, Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh đang chỉ đạo các phòng, ban liên quan tiến hành rà soát và triển khai việc chi trả bằng tiền mặt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng người lao động đã đóng trước đó.

Theo Kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thôi hợp đồng lao động tính đến năm 2017, tính đến năm 2017, trên địa bàn toàn huyện có tổng số 182 giáo viên các môn đặc thù, nhân viên hành chính trong ngành giáo dục và đào tạo thôi hợp đồng lao động tại 53 trường học.

Tổng số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp những trường hợp trên phải đóng là gần 5 tỷ đồng (từ năm 2005 đến 2017).

Trong số đó, chủ sử dụng lao động (Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh) phải đóng cho người lao động số tiền hơn 3,3 tỷ đồng (số còn lại người lao động phải đóng).

[Phấn đấu 45% lao động tham gia bảo hiểm xã hội vào năm 2025]

Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra số tiền người sử dụng lao động mới đóng có 2,5 tỷ đồng (còn nợ hơn 834 triệu đồng). Trong số đó, người sử dụng lao động chỉ đóng có 178 triệu đồng bằng tiền ngân sách nhà nước, còn 2,3 tỷ đồng người lao động phải "đóng hộ."

Cũng theo Kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh, do thời điểm năm 2005 địa phương thiếu một số vị trí, môn đặc thù để xây dựng trường chuẩn quốc gia nên có nhu cầu tuyển, sử dụng giáo viên, nhân viên hành chính, tuy nhiên, nguồn thu ngân sách thấp, khả năng tự cân đối ngân sách dành để chi trả các chế độ bảo hiểm cho giáo viên, nhân viên hợp đồng gặp khó khăn.

Công tác tự đánh giá, dự báo sự biến động tăng giảm học sinh theo chu kỳ biến động dân số trong từng thời kỳ trong ngành giáo dục của huyện chưa được quan tâm đúng mức để làm hợp đồng lao động cho phù hợp với thực tế.

Các phòng, ban liên quan chưa ý thức đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm đối với người lao động hợp đồng; chưa thường xuyên phối hợp kiểm tra, rà soát, tham mưu kịp thời cho Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chế độ bảo hiểm đối với người hợp đồng lao động…/.