Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa ban hành văn bản số 4710/NHCS-TDNN hướng dẫn thực hiện cho vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Mục đích của văn bản này nhằm hướng dẫn cho các chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội trên toàn quốc về thực hiện cho vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh đối với những khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn…

Theo đó, sẽ giúp cho các hộ vay vốn ở những vùng bị thiên tai, dịch bệnh… bị rủi ro có điều kiện khôi phục lại sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề, từ đó vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo văn bản hướng dẫn, những khách hàng vay vốn từ các chương trình cho vay đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh bị rủi ro do nguyên nhân khách quan được vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh, bao gồm những khách hàng vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Về danh sách khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan được xem xét cho vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh, gồm: Danh sách khách hàng vay vốn bị rủi ro đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt khoanh nợ; đối với khách hàng có dư nợ mới bị thiệt hại được xem xét khoanh nợ theo quy định (hiện nay là từ 40% trở lên) và sử dụng vốn đúng mục đích.

Khách hàng có thể vay bổ sung vốn một hoặc nhiều lần nhưng mức dư nợ sau khi thực hiện cho vay bổ sung không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định của từng chương trình cho vay, không bao gồm dư nợ khoanh và dư nợ mới bị thiệt hại.

Đối với trường hợp tại thời điểm xem xét cho vay, khách hàng vay vẫn thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách của chương trình cho vay có dư nợ bị thiệt hại thì mức dư nợ sau khi thực hiện cho vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định của chương trình, không bao gồm dư nợ đang được khoanh và dư nợ mới bị thiệt hại.

Đối tượng khách hàng được vay vốn, điều kiện cho vay, thủ tục và quy trình cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, mục đích sử dụng vốn vay, phương thức cho vay, định kỳ hạn trả nợ, thu nợ, thu lãi, gia hạn nợ, xử lý nợ bị rủi ro... thực hiện theo quy định của từng chương trình cho vay.

Văn bản hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2016./.