Khai giang Lop boi duong cho can bo quy hoach cap chien luoc khoa XIII hinh anh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng 20/7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII (lớp thứ năm).

Lớp gồm 40 học viên gồm các lãnh đạo chủ chốt của các bộ, ban, ngành, địa phương trên cả nước.

Các học viên sẽ học tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong hai tháng kể từ ngày khai giảng.

[Cập nhật kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược khóa XIII của Đảng]

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học, đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại lễ khai giảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học Nguyễn Xuân Thắng cho biết phát huy tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả của 4 lớp bồi dưỡng cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII được tổ chức trước đó, lớp thứ 5 được Ban Chỉ đạo lớp học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bố trí đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho từng học viên, đảm bảo công tác nghiên cứu, học tập hiệu quả trong thời gian học tập tại Học viện.

Về nội dung chương trình, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng chương trình học cơ bản, hệ thống, hiện đại, có tính thực tiễn cao.

Một điểm mới của lớp học thứ 5, giảng viên lớp học phần lớn là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Trưởng ban Đảng, Trưởng ngành nên có quá trình chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng.

Các giảng viên trực tiếp xây dựng chuyên đề, đứng lớp, tổ chức thảo luận với các học viên theo phương châm: Kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn.

Với các giảng viên không phải là cán bộ lãnh đạo quản lý, Ban Chỉ đạo lớp học lựa chọn đội ngũ có kinh nghiệm, am hiểu về lý luận, sâu sắc phong phú về thực tiễn, có phương pháp đẩy mạnh tương tác giữa giảng viên và học viên.

Khai giang Lop boi duong cho can bo quy hoach cap chien luoc khoa XIII hinh anh 2Các đại biểu với các học viên tại Lễ khai giảng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học, khẳng định các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược là nét đổi mới trong công tác cán bộ nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Trong năm 2019 và đầu năm 2020, hai khóa với 4 lớp bồi dưỡng kiến thức mới đã được tổ chức thành công cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược cho khóa XIII.

Tiếp nối những thành công trên, lớp bồi dưỡng thứ 5 được khai giảng nhằm mục tiêu bổ sung, cập nhật kiến thức mới về lý luận, thực tiễn, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận khoa học trong giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra; đồng thời xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý; rèn luyện, bồi dưỡng về đạo đức, phong cách, ý thức trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chương trình bồi dưỡng của lớp gồm 36 chuyên đề, khái quát hết những nội dung mới, quan trọng gắn với việc triển khai các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII; đồng thời cập nhật tinh thần dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những vấn đề quốc tế, khu vực tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, đây là những vấn đề mới về tiền đồ của đất nước, dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường và các vấn đề đối ngoại khác trong tình hình hiện nay; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên.

Khẳng định Bộ Chính trị và Ban Bí thư rất quan tâm tới lớp học này, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các học viên phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với việc lĩnh hội những kiến thức mới phục vụ cho công tác trước mắt và lâu dài.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng các học viên lớp học sẽ hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng, thu được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác thực tiễn của mình.

Việc tổ chức các lớp học này là trách nhiệm nhưng cũng là cơ hội để các đơn vị tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích về tổ chức các hoạt động đào tạo về bồi dưỡng và làm mô hình mẫu cho việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng, Nhà nước./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)