Khai mac Hoi nghi quan chuc Tai chinh cao cap APEC tai Ninh Binh hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 18/5, Hội nghị quan chức Tài chính cao cấp APEC (SFOM), trong khuôn khổ tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 đã khai mạc tại Ninh Bình.

Tham dự hội nghị có đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), IMF (Quỹ Tiền tệ quốc tế)...

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Nhữ Thăng, Chủ tịch SFOM, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Tài chính) cho biết, hội nghị này sẽ tiếp tục thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong 4 chủ đề ưu tiên, đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác và dự kiến những kết quả báo cáo tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính vào tháng 10/2017.

Tại hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tháng 2/2017 vừa qua, các Thứ trưởng và Phó Thống đốc đã thông qua 4 chủ đề ưu tiên của năm 2017 bao gồm: đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận; tài chính bao trùm.

[APEC đang đạt được tiến triển tốt trong bốn ưu tiên hợp tác]


Hội nghị quan chức Tài chính cao cấp APEC (SFOM) diễn ra trong hai ngày 18-19/5 sẽ tập trung rà soát công tác triển khai trong từng chủ đề ưu tiên theo kế hoạch đã được phê duyệt và dự kiến các kết quả hợp tác sẽ báo cáo lên các Bộ trưởng Tài chính vào tháng 10/2017.

Các phiên thảo luận tại hội nghị tập trung vào những nội dung chính ở nhiều phiên như: Phiên thảo luận về triển vọng kinh tế, tài chính khu vực và toàn cầu; phiên thảo luận về thực hiện kế hoạch hành động CEBU: bàn luận về thực hiện kế hoạch hành động CEBU (CAP), bao gồm cập nhật ma trận thực hiện CAP; phiên thảo luận về đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng – phân bố rủi ro trong các dự án PPP tập trung vào các mục tiêu về chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực, phổ biến kinh nghiệm tốt về xây dựng ma trận chia sẻ rủi ro và những công cụ hạn chế rủi ro ứng dụng trong các dự án PPP ở các nền kinh tế đang phát triển trong APEC.

Bên cạnh đó, tại hội nghị còn có các phiên thảo luận về xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) - tiêu chuẩn tối thiểu hướng tới các mục tiêu chính như: tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong việc triển khai các hành động BEPS; tổ chức các khoá đào tạo và hội thảo, chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực cho các nền kinh tế thành viên; báo cáo tổng kết tình hình triển khai sửa đổi pháp luật và áp dụng các biện pháp BEPS của các thành viên APEC trong năm 2017; thảo luận về chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai (DRFI) tập trung vào các mục tiêu trọng tâm gồm: xây dựng chiến lược hoặc khung chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai cấp quốc gia và cấp địa phương; xây dựng chính sách quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công; xây dựng chính sách phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro thiên tai và phát triển các công cụ phân tích phục vụ công tác hoạch định chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai...

Đặc biệt tại Hội nghị SFOM lần này, thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác với các diễn đàn khác trong APEC đã được các Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh tại Chiến lược đổi mới tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (2016), lần đầu tiên các quan chức tài chính sẽ có phiên thảo luận chung với Diễn đàn sáng kiến khoa học đời sống (LSIF) và Nhóm công tác Y tế (HWG) APEC về đánh giá tác động của sức khoẻ cộng đồng tới ngân sách, kinh tế và phiên thảo luận chung với Ủy ban Kinh tế APEC (EC) về các vấn đề tài chính trong chương trình Cải cách cơ cấu và Phát triển cơ sở hạ tầng của APEC. Đây là những bước đi quan trọng, mở đầu cho các hoạt động hợp tác liên lĩnh vực trong tương lai giữa các quan chức tài chính và các nhóm công tác, diễn đàn khác trong, ngoài APEC.

Kết quả thảo luận tại SFOM là cơ sở cho các nội dung báo cáo tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC diễn ra vào tháng 10/2017 tại Quảng Nam và Đà Nẵng./.
Đức Phương (TTXVN/Vietnam+)