Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sáng 22/11, Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 khóa IX đã khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thành ủy sẽ cho ý kiến một số vấn đề quan trọng như Dự toán thu chi ngân sách Đảng bộ thành phố năm 2014, năm 2015; kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Việc hoàn thành tốt các nội dung chương trình hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2015, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa IX, chuẩn bị tiền đề để tổ chức thành công đại hội các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng bộ thành phố.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2014 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2014, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Hội nghị làm rõ các nội dung về sự chuyển biến của 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 9 nhóm ngành dịch vụ trong năm 2014; việc cơ cấu lại kinh tế và hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; công tác cải cách hành chính hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư vẫn còn sự đánh giá khác nhau khá lớn giữa doanh nghiệp, người dân và cơ quan quản lý; việc giải quyết các bức xúc dân sinh như nước sạch, ngập nước, xóa dự án treo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; việc phát huy công tác bình ổn thị trường, thu chi ngân sách trong thời gian tới...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân trình bày Tờ trình của Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội thành phố năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2015 nêu rõ, thành phố đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp tích cực góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kinh tế thành phố tăng trưởng khá; tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2014 ước đạt 9,5% (cùng kỳ tăng 9,3%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng; GDP bình quân đầu người đạt 5.131 USD (tăng 13,52% so với năm 2013).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát tốt, ước cả năm tăng khoảng 3% so tháng 12/2013, thấp hơn cùng kỳ (5,2%), góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tổng mức vốn đầu tư phát triển xã hội năm 2014 đạt khoảng 250,4 ngàn tỷ đồng, chiếm 28,5% GDP; đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng khá, thu hút FDI đạt gần 3 tỷ USD, tăng 97,6% so cùng kỳ, các dự án chủ yếu là công nghệ cao (Tập đoàn Samsung 1,4 tỷ USD), phát triển công nghiệp hỗ trợ được quan tâm.

Bên cạnh đó, công tác quản lý và phát triển đô thị; phát triển văn hóa-xã hội và đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường an ninh-quốc phòng và đối ngoại trên địa bàn thành phố cũng đã đạt được những kết quả tích cực, bền vững.

Dự kiến đến cuối năm 2014, tổng số hộ nghèo (thu nhập dưới 16 triệu/người/năm) trên địa bàn còn khoảng hơn 40.000 hộ, chiếm khoảng 2,06%; số hộ cận nghèo (thu nhập từ 16-21 triệu/người/năm) còn 54.400 hộ, chiếm 2,78% tổng hộ dân thành phố; 6/6 xã điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí...

Theo chương trình, Hội nghị sẽ nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về kết quả thực hiện, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 2015; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 khóa IX diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11./.