Nghi lễ Giỗ tổ Hùng Vương diễn ra vào tháng 3 Âm lịch hàng năm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ). (Ảnh: TTXVN)

Ngày 23/4, Ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2015 tổ chức triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Hành trình trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.”

Đây là hoạt động mở đầu trong hàng loạt các sự kiện văn hóa diễn ra trong khuôn khổ Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2015.

Triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh và tư liệu hiện vật quý có giá trị liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Những bức ảnh đã thể hiện rõ quá trình trình phát triển của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương qua từng thời kỳ lịch sử.

Triển lãm cũng là dịp để tôn vinh, tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị văn hóa của thời đại Hùng Vương với tinh thần kế thừa truyền thống văn hóa, lịch sử, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử thời đại Hùng Vương.

Ông Phạm Bá Khiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết: Triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng” là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm thể hiện đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước…

Bên cạnh những bức ảnh về “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” triển lãm còn trưng bày hàng chục bức ảnh về “Hát xoan Phú Thọ”. Đây cũng là những bức ảnh mang đậm văn hóa truyền thống từ thời đại Hùng Vương dựng nước.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2012. Đây là nghi lễ dân gian lâu đời liên quan chặt chẽ đến việc thờ cúng tổ tiên và là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt mà tiêu biểu là lễ Giỗ tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng được tổ chức hàng năm vào ngày 10/3 âm lịch tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng vẫn tồn tại cho đến ngày nay và mãi mãi về sau, góp phần hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí của cả dân tộc. Đây chính là nguồn gốc tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trường tồn và không ngừng phát triển./.