Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có văn bản số 426/TCDT-QLHDT yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

Theo đó, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhập gạo năm 2020 đã được Chính phủ, Bộ Tài chính phê duyệt, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện bảo đảm thời gian kết thúc các thủ tục trong quy trình lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu chậm nhất đến 8/4/2020.

[Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu trước mọi diễn biến dịch COVID-19]

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp để tổ chức thực hiện bảo đảm 100% chỉ tiêu kế hoạch mua gạo năm 2020 được giao.

Việc hoàn thành chỉ tiêu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 là nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động, quyết liệt hơn nữa tìm mọi giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc hoàn thành chỉ tiêu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2020./.

Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)