(Ảnh minh họa. Công Luật/TTXVN)

Ủy ban bầu cử tỉnh Long An đã công bố kết quả bầu cử hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có 60 đại biểu trúng cử vào hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo số lượng, cơ cấu thành phần, trình độ.

Về bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện có 491 đại biểu trúng cử (số đại biểu được ấn định là 493) và 5.063 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã (số đại biểu được ấn định 5.119); trong đó đại biểu dưới tuổi 35 cấp huyện là 85 đại biểu, cấp xã là 1.339 đại biểu.

Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban bầu cử tỉnh Long An, có tám đại biểu trúng cử (đạt 100% số lượng), trong đó có một đại biểu nữ và hai đại biểu tái cử, một đại biểu dưới 40 tuổi.

Cũng theo Ủy ban bầu cử tỉnh, Long An không có tình trạng đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại và không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử thêm.

Ngày 27/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa cũng đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 54 người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, trong đó có chín đại biểu nữ; ba đại biểu là người dân tộc thiểu số; hai đại biểu ngoài đảng; 27 đại biểu tái cử; 53 đại biểu có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học và 51 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Về kết quả bầu cử và danh sách bảy người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đối với kết quả bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện và xã, các địa phương trong tỉnh đã tiến hành công bố đúng thời gian quy định./.