Rừng thông dọc Quốc lộ 28 thuộc bàn xã Quảng Sơn (Đắk G’Long, Đắk Nông) bị cưa hạ, đốt trụi. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Ngày 6/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông thông tin vào ngày 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã họp dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Lê Diễn để xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng.

Sau khi nghe báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk G’long và kết luận như sau Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk G’long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong lãnh đạo, chỉ đạo ít kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện dẫn đến tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất, lấn, chiếm, mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài; để nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có cán bộ chủ chốt vi phạm phải xử lý kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước; không kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm nổi cộm về quản lý đất đai, bảo vệ rừng và quản lý dân cư; vi phạm Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị Quy định về “xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.”

[Công an vào cuộc điều tra vụ phá rừng quy mô lớn ở tỉnh Đắk Nông]

Khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk G’long, nhiệm kỳ 2005-2010 và Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2010-2015 là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, đến mức phải thi hành kỷ luật của Đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk G’long, nhiệm kỳ 2005 - 2010 và Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk G’long tiếp tục kiểm tra và xem xét thi hành kỷ luật đối với một số cá nhân có liên quan./.