Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 27/1, Kho bạc Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ, có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng, với kỳ hạn 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (3.000 tỷ đồng) và 30 năm (2.000 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.743 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,78%-7%/năm. Kết quả đã huy động được 523 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất trúng thầu 5,78%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/1/2016).

Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.520 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,5%-7,2%/năm. Sau đó, lô trái phiếu đã huy động được 2.400 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,58%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/1).

Ngoài ra, trái phiếu kỳ hạn 30 năm chỉ có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.111 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 8%/năm. Kết quả đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 8%/năm.

Thêm vào đó, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng huy động thêm được 140 tỷ đồng, như vậy trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được tổng cộng 2.140 tỷ đồng.

Thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội, kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 10.776 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ./.