Trang Twitter của cảnh sát thành phố Philadelphia cho biết, kẻ đấu súng với cảnh sát hiện đang bị tạm giữ. Hiện đội SWAT đang tiến hành khám xét ngôi nhà mà kẻ đấu súng đã cố thủ trong nhiều giờ trước khi ra hàng.

(Vietnam+)