Ngày 18/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) đã khởi công xây dựng dự án Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh.

Dự án có tổng diện tích 24,3 ha, tọa lạc khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh, được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn I, xây dựng cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh và khối trụ sở hành chính thành phố, có diện xây dựng 9,43 ha, với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, từ nguồn vốn khai thác quỹ đất của thành phố và nguồn Trung ương hỗ trợ.

Giai đoạn II, tiếp tục đầu tư các phòng, ban trung tâm, đơn vị sự nghiệp của thành phố trên phần diện tích còn lại của dự án.

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh, do Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền nam, với thời gian thực hiện là 1.400 ngày; đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Trung Nam.

Khi dự án hoàn thành, sẽ góp phần mở rộng không gian, tạo mỹ quan cho đô thị thành phố trung tâm của tiểu vùng Tây sông Hậu, là tiền đề cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong khu vực cũng như các vùng lân cận. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận, liên hệ công việc, giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện hơn./.