Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố kết nối Mạng lưới sáng tạo Việt Nam năm 2018. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 19/8, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức Lễ công bố sáng kiến và khởi động Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo 2018.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc dự buổi lễ.

Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo 2018 quy tụ và kết nối nhân tài - các nhà khoa học, chuyên gia, tri thức trẻ người Việt đang nghiên cứu, làm việc tại các quốc gia có nền tảng khoa học và công nghệ phát triển, qua đó khơi gợi nguồn cảm hứng, tạo sự liên kết mới từ những tinh hoa khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định lễ công bố là hoạt động quan trọng nhất của chuỗi sự kiện Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo 2018.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách hướng tới hoàn thiện môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài nhằm thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển nền khoa học và công nghệ cũng như mọi mặt của nền kinh tế-xã hội.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết tại cuộc gặp mặt các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức trẻ tiêu biểu về tham dự Chương trình diễn ra sáng 19/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc trở về của các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức trẻ tiêu biểu, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ và đang trở thành cơ hội lớn đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Để chuyển đổi nền kinh tế, đột phá phát triển, thu hẹp khoảng cách, tránh tụt hậu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành chìa khóa, là con đường ngắn nhất để bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó, xây dựng các Trung tâm đổi mới sáng tạo và huy động nhân tài là các chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ trí thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ làm nòng cốt.

Sáng kiến “Mạng lưới đổi mới sáng tạo” đã có hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, tri thức trẻ người Việt tiêu biểu đang học tập và làm việc tại nước ngoài tham gia, cùng với hàng trăm nhà khoa học, chuyên gia công nghệ trong nước và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu cùng gặp gỡ tạo liên kết, trao đổi, chia sẻ tầm nhìn, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ vào những ngành, lĩnh vực Việt Nam cần đẩy mạnh thời gian tới.

Các bộ, cơ quan Chính phủ và các cơ quan liên quan sẽ lắng nghe, tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các “tài năng” trẻ về những giải pháp phát triển đất nước dựa trên nền tảng cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, để từ đó tham mưu cho Chính phủ trong việc xây dựng chiến lược, thể chế, chính sách để hình thành hệ sinh thái thông qua việc xây dựng và nhân rộng mô hình các trung tâm đổi mới sáng tạo tiên tiến và hiệu quả trong cả nước.

Các tài năng trẻ trong Chương trình có thể đến từ nhiều nơi trên thế giới, có thể khác nhau về học hàm, học vị và cuộc sống khác nhau nhưng tất cả đều là người con đất Việt, đều là người có tài năng, trí tuệ, đều có khát khao cống hiến và muốn chung tay xây dựng đất nước vì một Việt Nam thịnh vượng.

[Thủ tướng dự Chương trình Kết nối mạng lưới sáng tạo Việt Nam]

Có thể khẳng định, thông qua Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo, sẽ kết nối nhiều hơn nữa tài năng trí tuệ Việt trên toàn thế giới cùng với các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tạo thành sức mạnh mới, nguồn lực quan trọng đưa đất nước ta vươn lên, sánh vai cùng với các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh nhấn mạnh Việt Nam cần dựa vào nhân tố con người như một lợi thế cạnh tranh quốc gia để thúc đẩy tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Việt Nam cần các nhà khoa học, các chuyên gia, các CEO giỏi, tài năng trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc, điều hành trong tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp... cũng như cần các nhà quản lý và hoạch định chính sách giỏi làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Việt Nam cần phát triển nguồn vốn trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế-xã hội, sao cho đủ năng lực tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần tốt đẹp cho người dân và đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố kết nối Mạng lưới sáng tạo Việt Nam năm 2018. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhìn vào nguồn vốn con người trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bên cạnh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đang làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp trong và ngoài nước, Việt Nam có một nguồn lực vô cùng quý báu và đầy tiềm năng đó là lực lượng các nhà khoa học và chuyên gia người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là những người trẻ, tài năng, nhiệt huyết luôn về quê hương. Vấn đề là làm thế nào để kết nối có hiệu quả mạng lưới này, từ đó thúc đẩy dòng lưu chuyển kỹ năng và ý tưởng của nguồn lực trí tuệ Việt trong và ngoài biên giới quốc gia để bổ sung lẫn nhau, cùng nhau đồng sáng tạo vì các mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Ngay tại lễ Công bố sáng kiến và khởi động Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo 2018 đã diễn ra buổi giao lưu, đối thoại về kết nối cộng đồng khoa học và công nghệ; đối thoại về chính sách kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Chuỗi sự kiện chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo 2018 sẽ diễn ra đến ngày 24/8/2018./.