Ngày 16/7, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc (VWCC) tổ chức ký kết và khởi động dự án “Hỗ trợ hôn nhân Hàn Quốc.”

Ông Koo Gyo Hoom, Tổng giám đốc VWCC, cho biết dự án “Hỗ trợ hôn nhân Hàn Quốc” được thực hiện thí điểm trong thời gian 18 tháng (kể từ tháng 7/2015) tại hai tỉnh Hải Dương và Hậu Giang. Dự án có tổng nguồn vốn là 390.000 USD.

Hoạt động chính của dự án là truyền thông, tư vấn, giáo dục, đào tạo, hỗ trợ trước và sau kết hôn. Mục đích của dự án nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ tại địa bàn về vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài phù hợp với nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân với thuần phong mỹ tục của dân tộc, đảm bảo hôn nhân lành mạnh, tuân thủ pháp luật và quan hệ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, góp phần hạn chế những rủi ro cho phụ nữ Việt Nam khi lấy chồng Hàn Quốc, giảm thiểu tối đa và loại trừ những rủi ro phát sinh do môi giới hôn nhân quốc tế bất hợp pháp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa nhấn mạnh để dự án đạt được mục tiêu, kết quả đề ra, các tỉnh, thành phố, Hội Phụ nữ cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Trung tâm hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; kết nối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương và Hậu Giang để tư vấn, hỗ trợ phụ nữ khi họ có nhu cầu kết hôn với người Hàn Quốc.

Một trong những mục tiêu cần đạt được của dự án sau giai đoạn thực hiện thí điểm không chỉ là đưa ra đánh giá về vấn đề kết hôn với người Hàn Quốc mà thông qua đó có đánh giá toàn diện về vấn đề phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài nói chung.

Theo số liệu của Tổng cục Cảnh sát-Bộ Công an, từ năm 2008 đến tháng 6/2014, cả nước có hơn 115.600 công dân kết hôn với công dân của hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Riêng tại tỉnh Hậu Giang, tính từ năm 2004 đến nay có hơn 11.000 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, trong đó hơn 70% là kết hôn với công dân Hàn Quốc./.