10 khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới năm 2008 Xã hội

10 khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới năm 2008

Bạo lực gia tăng ở Somalia, người dân buộc phải chạy lánh nạn do tình hình chiến sự ở miền Đông Congo, hay hệ thống cấp cứu y tế bị bỏ mặc ở Myanmar và Zimbaue được Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) đánh giá là nằm trong số những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới trong năm qua.