Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Một số khoản đầu tư của các ngân hàng, tổ chức tài chính chỉ cho tỷ lệ cổ tức khoảng 0,48%. Thậm chí, nhiều khoản đầu tư lên tới cả nghìn tỷ đồng nhưng đổi lại là không có lợi nhuận nào được chia.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kết quả kiểm toán báo cáo tài chính tại các tổ chức tài chính, ngân hàng năm 2015 vừa được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước công bố chiều 21/7.

[Khai thiếu doanh thu, doanh nghiệp lớn phải nộp lại nghìn tỷ đồng]

Theo báo cáo, một số khoản đầu tư tài chính hiệu quả thấp như Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đầu tư vào 14 doanh nghiệp với số tiền 6.705 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận được chia năm 2015 của những khoản đầu tư trên là 211 tỷ đồng, tương ứng với tỷ suất sinh lời bình quân/vốn đầu tư là 3%.

Ví dụ khác là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Đơn vị này đầu tư vào 3 công ty liên kết gần 123 tỷ đồng với tỷ lệ cổ tức bình quân năm 2015 là 1,34% Ngoài ra, PTI cũng đầu tư dài hạn khác vào 7 doanh nghiệp hơn 57 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức bình quân năm 2015 là 0,48%.

Đáng lưu ý hơn, có những khoản đầu tư của các tổ chức tài chính bị cho là không hiệu quả, khó thu hồi vốn.

Minh chứng là với trường hợp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Đến 31/12/2015, Agribank có 6/9 công ty con lỗ lũy kế với tổng số tiền 12.431 tỷ đồng; trích lập dự phòng rủi ro đầu tư chứng khoán kinh doanh 53,7 tỷ đồng (bằng 48,1% giá trị đầu tư).

Tại SCIC, các khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Bột giấy Phương Nam, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh không hiệu quả.

Theo thống kê, 102/198 doanh nghiệp được SCIC tiếp nhận với số vốn đầu tư 1.620 tỷ đồng không có lợi nhuận được chia trong năm 2015.

Một ví dụ khác được nêu lên là Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh. Bảo Minh đầu tư vào Công ty tài chính Cổ phần Sông Đà 80 tỷ đồng, sau khi sáp nhập vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội cho kết quả lỗ 26,18 tỷ đồng./.