Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý trên 30.200 tỷ đồng trong năm 2023

Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị chấn chỉnh hoạt động một số đơn vị, tổ chức có liên quan trong quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. (Ảnh: KTNN)
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. (Ảnh: KTNN)

Báo cáo từ Kiểm toán Nhà nước cho biết trong năm 2023, toàn ngành đã kết thúc kiểm toán 171 cuộc và phát hành 173 báo cáo kiểm toán, góp phần quan trọng vào việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Thông tin trên được Kiểm toán Nhà nước cung cấp Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2024 của ngành, ngày 4/1.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý 30.245 tỷ đồng, trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước 4.099 tỷ đồng, giảm chi ngân sách 7.392 tỷ đồng và kiến nghị khác 18.753 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 133 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý có nội dung không phù hợp với quy định chung và thực tiễn đồng thời kiến nghị chấn chỉnh hoạt động một số đơn vị, trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công. Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật tại 1 dự án và cung cấp 299 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra… để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

z5038710367565-c847d388098924d5ca6546718bc24a75-1706.jpg
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước, ngày 4/1. (Ảnh: KTNN)

Năm 2023, đại diện Kiểm toán Nhà nước cho biết đã có nhiều báo cáo gửi Quốc hội, đại biểu Quốc hội với chất lượng tốt, như Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán tổ chức thực hiện Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết 43 của Quốc hội... Nổi bật là chất lượng ý kiến đánh giá về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

Năm 2024, đại diện Kiểm toán Nhà nước cho biết việc xây dựng kế hoạch kiểm toán sẽ có những đổi mới theo hướng tiếp tục giảm đầu mối, nhiệm vụ kiểm toán, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hoạt động của đơn vị được kiểm toán song vẫn bám sát Chiến lược Phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 và các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2024 với tổng số nhiệm vụ là 121 nhiệm vụ, trong đó ưu tiên, tập trung nguồn lực để kiểm toán báo cáo quyết toán các bộ, cơ quan trung ương, địa phương (đảm bảo kiểm toán từ 80% đến 90% báo cáo quyết toán) và các cuộc kiểm toán chuyên đề toàn ngành đảm bảo chất lượng (kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin đạt tỷ lệ 27% tổng số nhiệm vụ của năm 2024).

Tại hội nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh năm 2023, đất nước đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội, bối cảnh đó đã tác động nhất định đến hoạt động kiểm toán, song toàn ngàh Kiểm toán Nhà nước đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đổi mới toàn diện.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà Kiểm toán Nhà nước đã đạt được trong năm 2023. Kết quả công tác của ngành đã góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Mặt khác, kết quả kiểm toán cũng cung cấp nhiều thông tin phục vụ tốt cho các hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

“Năm 2024 được đánh giá là một năm còn nhiều khó khăn, thách thức với kinh tế Việt Nam và thế giới, bất cập, hạn chế trong nội tại nền kinh tế bộc lộ rõ hơn trong khó khăn. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu đối với Kiểm toán Nhà nước là nặng nề và thách thức. Do đó, toàn ngành cần bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, Chiến lược Phát triển Kiểm toán Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ năm 2024, tiếp tục đổi mới phương thức kiểm toán và tăng cường giáo dục về đạo đức, văn hóa ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp đồng thời đẩy mạnh việc công khai kết quả kiểm toán, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước,” Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Để đạt được những kết quả công tác nổi bật trong năm 2023, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết ngành đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Về 8 nội dung trọng tâm, những nhiệm vụ, giải pháp và định hướng cho Kiểm toán Nhà nước năm 2024 và những năm tiếp theo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cam kết toàn ngành sẽ thực hiện thật tốt để Kiểm toán Nhà nước xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục