Kiểm tra các đơn vị tuyển sinh ngành giáo dục mầm non năm 2020

Các đơn vị tuyển sinh cần phát hiện những sở hở, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tuyển sinh, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật và phương án tuyển sinh.
Kiểm tra các đơn vị tuyển sinh ngành giáo dục mầm non năm 2020 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhằm giúp các trường đại học, học viện, cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non thực hiện đúng quy chế tuyển sinh và các văn bản liên quan, đảm bảo công tác tuyển sinh diễn ra an toàn, nghiêm túc, ngày 22/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 3733/BGDĐT-TTr gửi các cơ sở giáo dục liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu quá trình thanh, kiểm tra cần tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo nghiêm túc, trung thực, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.

Công tác thanh, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Cán bộ thanh tra không làm thay nhiệm vụ của hội đồng tuyển sinh, không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyển sinh.

Nội dung công văn nhằm giúp các trường đại học, học viện, cao đẳng có tuyển sinh ngành giáo dục mầm non kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về việc tổ chức tuyển sinh và thực hiện chức trách nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, tham gia công tác tuyển sinh; phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm nếu có.

Đồng thời, các đơn vị tuyển sinh cần phát hiện những sở hở, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tuyển sinh, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật và phương án tuyển sinh.

Nội dung của công tác thanh, kiểm tra trong các công đoạn gồm: việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, việc xây dựng và công khai đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo; việc tổ chức tuyển sinh, trong đó có đề cập đến các nội dung như điều kiện đảm bảo xác định tuyển sinh; thực hiện quy định hiện hành về xác định chỉ tiêu tuyển sinh; kết quả xác định chỉ tiêu các ngành, khối, trình độ đào tạo và hình thức đào tạo.

[Ngưỡng đảm bảo chất lượng ngành đào tạo giáo viên tăng 0,5 điểm]

Về đề án tuyển sinh, các đơn vị tuyển sinh cần kiểm tra các thông tin về đối tượng, phạm vi, phương thức tuyển sinh; chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyến sinh (thời gian, hình thức nhận hồ sơ…), chính sách ưu tiên, lệ phí xét tuyển, thi tuyển…

Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức tuyển sinh cần lưu ý đến các điều kiện đảo bảo cho công tác xét tuyển như: việc thành lập hội đồng tuyển sinh, ban thư ký, ban chuyên môn của hội đồng tuyển sinh; thành phần, số lượng, tiêu chuẩn của thành viên hội đồng…

Các đơn vị tuyển sinh phải công bố các thông tin cần thiết lên trang thông tin điện tử để thí sinh đăng ký xét tuyển, đồng thời công bố đầy đủ các thông tin của trường theo yêu cầu lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn quy định.

Đối với việc tuyển sinh không sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, công văn hướng dẫn chi tiết việc xét tuyển dựa trên tổ hợp kết quả các môn học ở trường Trung học phổ thông hoặc tuyển sinh bằng phương thức thi, kiểm tra riêng.

Nếu có tình huống đột xuất trong quá trình thanh tra, cán bộ thanh tra cần xin ý kiến chị đạo hoặc báo cáo nhanh về thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục