Bài báo trên báo Sài Gòn Giải phóng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam kiểm tra, làm rõ thông tin Báo điện tử Sài Gòn Giải phóng nêu nhà máy ngàn tỷ vừa đi vào hoạt động đã "đắp chiếu."

Trước đó, Báo điện tử Sài Gòn giải phóng ngày 15/12/2017 có đăng bài: "Nhà máy ngàn tỷ vừa đi vào hoạt động đã 'đắp chiếu'," trong đó phản ánh Nhà máy Sôđa Chu Lai, được xây dựng với tổng vốn hơn 2.300 tỷ đồng, tại Khu Kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) vừa hoàn thành đưa vào hoạt động vài tháng thì "đắp chiếu."

Hơn 1 năm qua, hàng trăm công nhân mất việc, bị nợ lương.

Trước thông tin báo nêu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam kiểm tra, làm rõ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2018./.