Ngày 31/7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang công bố Sàn giao dịch chào mua, chào bán sản phẩm của các hợp tác xã trong tỉnh tại địa chỉ: https://hoptacxakiengiang.vn

Theo ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, để triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã phù hợp với tình hình phát triển chung của cả nước và hội nhập kinh tế thế giới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Cinotec xây dựng sàn giao dịch "chào mua, chào bán các sản phẩm Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang."

[Hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận với nguồn vốn vay hiệu quả]

Sàn giao dịch sẽ thực hiện quảng bá, đưa sản phẩm của hợp tác xã đến các tổ chức doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh truyền thông về sản phẩm của các hợp tác xã gắn với chuỗi liên kết giúp hợp tác xã hợp tác với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm; đồng thời khuyến khích nâng cao năng lực khả năng cạnh tranh, trình độ sản xuất của các hợp tác xã để tạo ra các sản phẩm ngày càng đa dạng hóa đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Dũng nhấn mạnh, trong điều kiện nền kinh tế thị trường còn nhiều khó khăn, nhất là dịch COVID-19 diễn ra ngày càng phức tạp và kéo dài, các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng cần hợp tác, gắn bó hơn thông qua sàn giao dịch để liên kết sản xuất, tiệu thụ phẩm.

Đến nay, tỉnh Kiên Giang có 451 hợp tác xã với 59.024ha canh tác, chiếm 14,16% diện tích đất nông nghiệp của tỉnh; có 52.795 hộ thành viên, chiếm 14,5% số hộ của tỉnh và tạo việc làm cho 9.443 lao động thường xuyên và lao động thời vụ. Trong số đó, lĩnh vực nông nghiệp có 399 hợp tác xã; lĩnh vực phi nông nghiệp có 52 hợp tác xã./.

 
Lê Sen (TTXVN/Vietnam+)