Kiến nghị miễn học phí bậc THCS, lùi lộ trình tăng học phí các cấp

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa kiến nghị Chính phủ miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở ngay từ năm học 2022-2023 đồng thời lùi lộ trình tăng học phí các cấp học, từ bậc mầm non đến đại học.
Kiến nghị miễn học phí bậc THCS, lùi lộ trình tăng học phí các cấp ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở ngay từ năm học 2022-2023, lùi lộ trình tăng học phí với các bậc học còn lại là kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022 diễn ra ngày 4/7.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết đối với học phí năm học 2022-2023 để các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện; giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, ngành thực hiện sửa Nghị định số 81/2021/NĐ-CP để làm căn cứ pháp lý thực hiện từ năm học 2023-2024 về học phí các cấp.

Với hệ trung học cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thực hiện ngay việc miễn học phí cho toàn bộ học sinh trung học cơ sở từ năm học 2022-2023 thay vì từ năm học 2025-2026 như lộ trình. Theo ước tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngân sách cấp bù miễn học phí khoảng 11.199,8 tỷ đồng/năm học. Nếu thực hiện đề xuất này thì ngân sách Nhà nước phải tăng thêm là 25.199 tỷ đồng trong giai đoạn 3 năm 2022-2024 (sau khi trừ đi số học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn, học sinh đã được miễn học phí theo quy định tại Nghị định 81).

Đối với học phí giáo dục mầm non công lập và trung học phổ thông công lập, năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị giữ ổn định học phí như năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở giáo dục ban hành. Cơ sở giáo dục trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt mức thu học phí.

[Học phí có thể tăng mạnh ở tất cả các cấp học: Phụ huynh lo lắng]

Đối với các địa phương đã ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 mà mức thu học phí cao hơn so với năm học 2021-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với năm học 2021-2022 đến hết năm học 2022-2023. Từ năm học 2023-2024, hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh khung và mức học phí mầm non theo chỉ số giá tiêu dùng hằng năm.

Đối với giáo dục đại học giáo dục đại học công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị lùi khung học phí quy định tại Nghị định 81 thêm một năm. Năm học 2022-2023, mức học phí của cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên tăng tối đa 15% (theo Nghị định 81 là 25%) so với năm học 2021-2022.

Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, xác định mức trần học phí tối đa hệ số 2 lần so với cơ sở chưa tự đảm bảo chi thường xuyên (giữ nguyên như quy định tại Nghị định 81). Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì được xác định mức trần học phí tối đa hệ số 2,5 lần so với cơ sở tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (giữ nguyên như quy định tại Nghị định 81).

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương làm việc với các bộ, ngành hữu quan, trình Chính phủ để ban hành nghị quyết về các nội dung nêu trên cho kịp triển khai từ năm học 2022- 2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục