Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành trên các tuyến phố. (Ảnh: Lan An/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong.

Trước đó, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong đó có kiến nghị điều chỉnh tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương.

Việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với Thanh niên xung phong đã được quy định tại các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch của Bộ.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2014 (Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 04/10/2014) mức chuẩn này mới chỉ áp dụng đối với các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không có nguồn nuôi dưỡng, đối tượng sống trong cơ sở bảo trợ xã hội.

Các đối tượng khác vẫn hưởng mức trợ cấp như trước khi ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

Do đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thống nhất với các Bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện đối với Thanh niên xung phong được hưởng trợ cấp điều chỉnh như các đối tượng đã được điều chỉnh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức trợ cấp hàng tháng và thời gian điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương./.