Kienlongbank dat muc tieu loi nhuan truoc thue 750 ty dong nam 2020 hinh anh 1Các đại biểu tham dự tại hội nghị. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện Kienlongbank cho hay, đơn vị này đã nhận được đầy đủ hợp đồng ủy quyền có công chứng từ các khách hàng vay và chủ sở hữu tài sản về việc đồng ý cho Kienlongbank thực hiện chào bán tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Sacombank để thu hồi nợ, sau khi xử lý xong tài sản bảo đảm để thu hồi nợ sẽ đóng góp đáng kể vào lợi nhuận năm 2020.

Ngân hàng đặt ra mục tiêu sẽ tiến hành chào bán số cổ phiếu nêu trên ngay trong tháng Một và dự kiến hoàn tất trong năm 2020.

[Kienlongbank được tất toán trước hạn toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC]

Kienlongbank cũng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 750 tỷ đồng và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua trong kỳ họp thường niên năm 2020.

Cũng theo báo cáo tại hội nghị, tổng tài sản hợp nhất của Kienlongbank tại thời điểm 31/12/2019 đạt 51.093 tỷ đồng, tăng 20,76% so với năm 2018; huy động vốn đạt 46.402 tỷ đồng, tăng 23,74% so với năm 2018.

Dư nợ cấp tín dụng đạt 33.480 tỷ đồng, tăng 13,60% so với năm 2018, đạt 98,76% kế hoạch...

Về kết quả kinh doanh năm 2019, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank đạt 86 tỷ đồng, giảm 204 tỷ đồng (tương đương giảm 70,38% so với năm 2018).

Theo giải thích của ban lãnh đạo Kienlongbank, nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 giảm trong khi tất cả các chỉ tiêu khác đều tăng trưởng cao là bởi trong tháng 12/2019 Kienlongbank hạch toán giảm các khoản lãi phải thu đã ghi nhận trong các năm trước theo phương án xử lý nợ được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt đối với các khoản cho vay của nhóm khách hàng có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Sacombank.

“Ảnh hưởng này chỉ mang tính chất tạm thời, sau khi xử lý xong tài sản bảo đảm, căn cứ nguồn tiền thu được, Kienlongbank sẽ ghi nhận lại vào thu nhập trên báo cáo tài chính trong thời gian tới,” lãnh đạo Kienlongbank khẳng định./. 

Thúy Hà (Vietnam+)