Cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho người dân huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, năm 2015, thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, hiện tượng El Nino xuất hiện gây khô hạn kéo dài, ảnh hưởng đến xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân, đặc biệt là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cấp gạo cứu đói, trợ giúp khắc phục hậu quả thiên tai.

Để thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và giáp hạt năm 2016, bảo đảm không để người dân nào bị đói, không có Tết, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và giáp hạt đầu năm 2016; vận động tổ chức, cá nhân chăm lo Tết cho người nghèo, chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thiếu đói.

Trong trường hợp ngân sách địa phương không đáp ứng đủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo từ nguồn Trung ương gửi liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính trước ngày 30/1/2016 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản đề nghị hỗ trợ gạo nêu rõ thông tin số hộ, số khẩu cần hỗ trợ, thời gian hỗ trợ (1 tháng đối với hỗ trợ cứu đói Tết và tối đa 3 tháng đối với hỗ trợ cứu đói giáp hạt).

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành; báo cáo kết quả trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 24/2/2016.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cho biết, đến nay đã có ba địa phương: Nghệ An, Tuyên Quang, Thanh Hóa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo thời điểm này. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định trợ cấp gạo cho tỉnh Thanh Hóa.

Việc hỗ trợ gạo, cứu đói, cứu nạn cho các địa phương gặp hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán... đã trở thành việc làm thường xuyên, chứ không phải cứ đến dịp Tết Nguyên đán mới thực hiện. Mỗi khi đời sống người dân bị đe dọa, thiếu đói, chính quyền địa phương phải chủ động báo cáo, giải quyết bằng nguồn lực của địa phương, nếu không đủ sẽ báo cáo lên Trung ương.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm nhấn mạnh nhận thức và cách triển khai ở địa phương khác nhau vì thế việc thực hiện có nơi còn để xảy ra sai sót. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các sai phạm trong hoạt động này như cấp bình quân, cấp không đúng đối tượng đã được giảm thiểu.

Với sự vào cuộc của báo chí, sự kiểm tra của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các bộ liên quan, sự giám sát của người dân, Thứ trưởng tin tưởng năm 2016 các sai sót sẽ được khắc phục./.