Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Kon Tum cần chủ động thực hiện quy hoạch khu dân cư, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện dự án với chi phí thấp nhất.

Khảo sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong hai ngày (10-11/3), ông Sơn yêu cầu đơn vị thi công và địa phương cần có sự phối hợp, tạo điều kiện lẫn nhau trong quá trình xây dựng; phải tổ chức thi công hợp lý và tận dụng mọi điều kiện để dồn sức, đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên thi công ở những khu vực có dân cư sinh sống.

Với những nơi tuyến đường đi qua, chính quyền địa phương cần phải đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng.

Các dự án kinh tế-quốc phòng sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của Kon Tum, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi, thu hút đầu tư, từ đó kích thích phát triển kinh tế nội vùng, nâng cao thu nhập cho người dân.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là sự tàn phá của cơn bão số 9, trong năm 2009 tỉnh Kon Tum vẫn đạt tốc độ phát triển kinh tế trên 13%, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống nhân dân cơ bản được ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững.../.

Sỹ Thắng (Vietnam+)