Ky ban hanh Nghi quyet phe chuan Ban Thu ky-Quoc hoi khoa XV hinh anh 1Phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 465/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Ban Thư ký-Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn thành viên Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV gồm các ông, bà có tên sau đây:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

- Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Các Ủy viên Ban Thư ký:

Ông Sa Văn Khiêm, Vụ trưởng Vụ Dân tộc

- Ông Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật

[Hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội]

- Ông Hoàng Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Tư pháp

- Ông Trần Tuấn Hinh, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh

- Ông Vũ Minh Đạo, Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục

- Bà Vũ Thị Bình Minh, Vụ trưởng Vụ Xã hội

- Bà Phan Thị Thùy Linh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

- Ông Trịnh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát

- Bà Hoàng Thị Lan Nhung, Vụ trưởng Vụ Thông tin

- Ông Trịnh Ngọc Cường, Giám đốc Thư viện Quốc hội

Nghị quyết nêu rõ: Nhiệm kỳ của Ban Thư ký theo nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/1/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)