Ky hop HDND TP. HCM: Thuc day nhanh qua trinh phat trien cua thanh pho hinh anh 1Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 10/11, Kỳ họp thứ 22 (Kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề quan trọng của Thành phố trong lĩnh vực đầu tư công, vay tài chính, công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã đảo.

Thông qua Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020

Qua xem xét, thảo luận, các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố có mặt tại Kỳ họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2020, trong đó vay từ nguồn Chính phủ cho vay lại và vay trong nước là 14.190,9 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân Thành phố cũng đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020 với tổng khối lượng phát hành 2.000 tỷ đồng, nguồn vốn thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu từ nguồn ngân sách Thành phố.

Giải trình về vấn đề này, bà Phạm Thị Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài chính thành phố, cho biết hoạt động phát hành trái phiếu địa phương là rất cần thiết, nhằm bổ sung nguồn vốn ngân sách cho đầu tư công; huy động nguồn vốn vay lại trong nước, nguồn lực trong dân và từ các nhà đầu tư, bổ sung ngân sách phục vụ các đề án phát triển của thành phố.

[Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM]

Từ kết quả thống nhất của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh nguồn kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang hội đủ các điều kiện cho hoạt động phát hành trái phiếu chính quyền địa phương như các yếu tố đảm bảo mức dư nợ vay, khả năng cân đối nguồn tài chính.

Thành phố cũng đã có kinh nghiệm đảm bảo sự thành công của việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương qua việc phát hành liên tục trong giai đoạn 2003-2007 và 2012-2018.

Bên cạnh đó, hiện nay Chính phủ đã và đang tiếp tục phát hành trái phiếu chính phủ và lãi suất thị trường đang ở mức tương đối thấp nên Thành phố cần tận dụng thời gian, cơ hội để triển khai hoạt động thu hút nguồn vốn phục vụ cho phát triển.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cải thiện môi trường nước

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã nhất trí thông qua Nghị quyết chấp thuận chủ trương cho phép Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh huy động vốn để đầu tư Dự án “Cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hủ-Bến Nghé-Đôi-Tẻ, giai đoạn 2” theo phương án vay lại nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ.

Cụ thể Ủy ban Nhân dân Thành phố vay lại 10.823 triệu yen cho khoản vay lần 4 của Dự án, tương đương hơn 2.378 tỷ đồng, thời hạn vay 30 năm, trong đó thời gian ân hạn là 10 năm.

Ky hop HDND TP. HCM: Thuc day nhanh qua trinh phat trien cua thanh pho hinh anh 2Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trước đó, trả lời các câu hỏi của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố liên quan đến vấn đề này, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hủ-Bến Nghé-Đôi-Tẻ chia làm hai giai đoạn, thực hiện bằng nguồn vốn vay từ Chính phủ Nhật Bản (vay lại nguồn vốn vay của Chính phủ) và chia làm 4 hợp đồng vay tài chính để giảm bớt chi phí cam kết.

Đến nay Dự án đã triển khai được 8 năm, sử dụng 3 khoản vay, vì vậy rất cần thiết huy động nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để hoàn tất Dự án. Dự án “Cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hủ-Bến Nghé-Đôi-Tẻ không chỉ giúp cải thiện môi trường nước trên kênh, giải quyết chống ngập cho người dân tại khu vực này. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nút thắt quan trọng, quản lý tốt tiến độ, tính an toàn của công trình để Dự án sớm hoàn thành trong thời gian sắp tới.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết chấp thuận đề nghị công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã đảo và giao Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn tất hồ sơ đề nghị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; thông qua Nghị quyết về điều chỉnh vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 153 dự án, 1 chương trình với nguồn tài chính điều chỉnh giảm 630,02 tỷ đồng.

Kỳ họp thứ 22 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX cũng đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách giảm 3.621,146 tỷ đồng (của vốn đối ứng 10 dự án ODA; 3 chương trình đầu tư công, vốn ủy quyền và 300 dự án sử dụng vốn ngân sách); điều chỉnh tăng vốn 3.632,746 tỷ đồng (vốn đối ứng 4 dự án ODA, 1 chương trình đầu tư công, vốn phân cấp cho quận-huyện quản lý; 127 dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố tập trung. Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 số tiền 2.860 tỷ đồng để điều chỉnh tăng vốn cho 167 dự án đã được bố trí kế hoạch đầu tư công./.

 
Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)