Kỷ luật khiển trách đối với 2 lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ký 2 quyết định kỷ luật đối với hai lãnh đạo Sở Ngoại vụ là ông Nguyễn Công Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ký 2 quyết định kỷ luật đối với hai lãnh đạo Sở Ngoại vụ là ông Nguyễn Công Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tại Quyết định số 100/QĐ-UBND, ông Nguyễn Công Sơn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách với lý do thực hiện chế độ họp lãnh đạo, giao ban lãnh đạo, họp định kỳ chưa đúng Quy chế làm việc của cơ quan; cùng thống nhất với ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở giữ lại 6 tháng tiền lương của lái xe nghỉ tự túc năm 2017 trái quy định.

[Kỷ luật cảnh cáo 2 lãnh đạo phường do sai phạm trong quản lý đất đai]

Tại Quyết định số 101/QĐ-UBND, ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách với lý do phản ánh góp ý kiến đối với Giám đốc Sở trong kiểm điểm cuối năm 2018 không đúng với Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 28/11/2014 của Tỉnh ủy; cùng Giám đốc thực hiện chế độ họp lãnh đạo, giao ban lãnh đạo, họp định kỳ chưa đúng Quy chế làm việc của cơ quan; đã thống nhất với ông Nguyễn Công Sơn giữ lại 6 tháng tiền lương của lái xe nghỉ tự túc năm 2017 trái quy định.

Hai quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 21/3/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục