Lai Chau cong bo ket qua lay phieu tin nhiem cac chuc danh lanh dao hinh anh 1Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Vũ Văn Hoàn phát biểu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29/31 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, trong đó có 2 người không đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm là ông Đinh Trung Tuấn, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Vừ A Tiến, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ do chưa đủ thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục 9 tháng.

49/50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu tham gia bỏ phiếu.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố tại kỳ họp, ông Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu và ông Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu có cùng số phiếu tín nhiệm cao đạt cao nhất, chiếm 84%, số phiếu tín nhiệm chiếm 14%, số phiếu tín nhiệm thấp 0%.

Đứng thứ hai là ông Phạm Văn Huỳnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 74%, số phiếu tín nhiệm chiếm 24%, số phiếu tín nhiệm thấp 0%.

Đứng thứ ba là ông Hoàng Quốc Khánh, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 74%, số phiếu tín nhiệm chiếm 22%, số phiếu tín nhiệm thấp 2%.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là ông Nguyễn Sỹ Chín, Giám đốc Sở Công Thương, số phiếu tín nhiệm cao chiếm 18%, số phiếu tín nhiệm chiếm 34%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 44%.

Đứng thứ hai là ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, số phiếu tín nhiệm cao chiếm 20%, số phiếu tín nhiệm chiếm 48%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 30%.

Đứng thứ ba là ông Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, số phiếu tín nhiệm cao chiếm 30%, số phiếu tín nhiệm chiếm 40%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 28%.

Theo ông Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu, việc lấy phiếu tín nhiệm đã bám sát hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14, ngày 2/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo chặt chẽ, đúng nội dung, trình tự, thủ tục.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác.

Trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm, những người được lấy phiếu cần tự xem xét lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong nửa nhiệm kỳ qua, tiếp thu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng sự tín nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tại phiên khai mạc diễn ra ngày 8/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Vũ Văn Hoàn cho biết, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể là là đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018; xem xét, thảo luận và quyết định ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư; về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và xem xét, quyết định một số chính sách đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II.

Theo ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, năm 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,22%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 32,92 triệu đồng, vượt kế hoạch 4,92 triệu đồng, tăng 2,22 triệu đồng so với năm 2017. Tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo thời vụ, cơ cấu cây trồng có sự chuyển biến tích cực.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, dự ước hết năm 2018 nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 30 xã, đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.216 tỷ đồng, vượt 33,6% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.123 tỷ đồng, vượt 9% dự toán.

[Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Sơn La, Tuyên Quang, Quảng Nam]

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp. Công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được triển khai tích cực, không có dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã vượt kế hoạch đề ra.

Tỉnh tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động của tỉnh và Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, bộ máy các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là đơn vị sự nghiệp của tỉnh ngày càng tinh gọn.

Tình hình quốc phòng-an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng...

Năm 2019, tỉnh Lai Châu đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện với phương châm "Kỷ cương-trách nhiệm-đoàn kết-sáng tạo-phát triển bền vững" với các chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,51%; tổng sản lượng lương thực có hạt là 218.000 tấn; có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.150 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,38%...

Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tích cực cải cách thủ tục hành chính…

Dự kiến, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra đến hết ngày 10/12/2018.

[Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu]
Công Tuyên (TTXVN/Vietnam+)