Ket qua lay phieu tin nhiem tai Son La, Tuyen Quang, Quang Nam hinh anh 1Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La. (Nguồn: Sonla.gov.vn)

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 6-8/12.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu theo hình thức bỏ phiếu kín với 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm cao nhất là ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh với 66 phiếu, chiếm 92,96% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân. Người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là ông Hoàng Tiến Đức, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh với 39 phiếu, chiếm 54,93% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục quy định trong Nghị quyết số 85 của Quốc hội và Hướng dẫn số 321 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện khách quan, dân chủ, công bằng, công khai để đồng bào, cử tri theo dõi và giám sát. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có đủ thời gian để nghiên cứu, cân nhắc thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá mức độ tín nhiệm của mình đối với từng đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Tại kỳ họp lần này, các chức vụ được lấy phiếu tín nhiệm, được Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá với số phiếu tín nhiệm cao đạt 60,48% và tín nhiệm đạt 33,57%, cao hơn với kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII.

Ngoài nội dung lấy phiếu tín nhiệm, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La sẽ thực hiện quyền giám sát thông qua việc xem xét 28 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực và các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; xem xét thông qua 30 nghị quyết; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn...

[Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La]

Trong khi đó, trong ba ngày (5-7/12), Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đã tiến hành kỳ họp thứ 7 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển chủ yếu năm 2019.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã thông qua Nghị quyết thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Đối với các chức danh Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 52 phiếu, 4 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp; ông Phạm Văn Loan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 43 phiếu, 13 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Đối với các chức danh thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 50 phiếu, 7 phiếu tín nhiệm, 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao với 50 phiếu, 4 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Đỗ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 32 phiếu, 19 phiếu tín nhiệm, 6 phiếu tín nhiệm thấp.

[Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang]

Từ ngày 4-7/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền cũng như đánh giá những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, nội chính, đối ngoại của tỉnh trong năm 2018 - năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2019, Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư; chú trọng phát triển văn hóa, con người; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, tỉnh nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiệu lực quản lý nhà nước; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Địa phương đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2019 như: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) phấn đấu tăng 7-7,5% so với năm 2018; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 30% GRDP, thu nội địa tăng hơn 7% so với dự toán Trung ương giao năm 2018; có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm 5.000 hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%...

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Theo đó, 53/58 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27/35 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Kết quả, người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Võ Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam với 51 phiếu, 2 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam với 6 phiếu, 20 phiếu tín nhiệm cao, 27 phiếu tín nhiệm.

Số phiếu cụ thể của một số lãnh đạo tỉnh Quảng Nam như sau: Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh có 49 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có 48 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.../.

[Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam]

(TTXVN/Vietnam+)