Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể tại thành phố Đà Lạt với sự tham dự của 328 đại biểu đại diện cho 38.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những nỗ lực, thành tích toàn diện mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế của Lâm Đồng bắt nguồn từ sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Tỉnh ủy về đổi mới mô hình tăng trưởng, qua triển khai 5 khâu đột phá.

Điều này thể hiện sự nỗ lực to lớn, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển tại khu vực Tây Nguyên, góp phần vào thắng lợi chung mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước đã giành được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tạo cơ sở thực tiễn mới để tổng kết, bổ sung lý luận cho quá trình lãnh đạo phát triển đất nước.

Để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng về con người, tiềm năng của Lâm Đồng và cơ hội phát triển của chu kỳ hội nhập quốc tế mới từ 2016, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh quan tâm, tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tất cả các ngành kinh tế và mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã, với 3 đột phá chiến lược được thiết kế, triển khai phù hợp với ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của tỉnh.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng là một giải pháp quan trọng để phát triển nhanh và bền vững. Tăng trưởng của một ngành kinh tế phụ thuộc 7 yếu tố (tài nguyên thiên nhiên được sử dụng; vốn; số lượng lao động được sử dụng; chất lượng lao động; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; mô hình đơn vị kinh tế cơ bản; cơ chế quản lý, chính sách kinh tế). Trong mô hình tăng trưởng mới, yếu tố con người là quyết định.

Đó là chất lượng lao động, sử dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát huy các mô hình đơn vị kinh tế cơ bản một cách phù hợp, đổi mới cơ chế quản lý và chính sách kinh tế. Thực tế phát triển vượt bậc của nông nghiệp Lâm Đồng thời gian qua là một minh chứng rất tốt cho tính hiệu quả của mô hình tăng trưởng mới - đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân, trong 7 nội dung của mô hình tăng trưởng mới, trong trồng trọt của Lâm Đồng, 5 nội dung đã được triển khai khác tốt, còn 2 nội dung là tăng vốn cho sản xuất và hình thành các đơn vị sản xuất cơ bản hiệu quả cao (các hợp tác xã kiểu mới và liên kết doanh nghiệp với hợp tác xã và hộ nông dân) mới đạt kết quả bước đầu.

Vì vậy, tỉnh cần định hướng để trên 50% hộ nông dân, làng nghề sản xuất theo mô hình hợp tác xã, tổ sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất của các hộ, nâng cao tính bền vững, khả năng cạnh tranh của kinh tế nông nghiệp và sản xuất làng nghề.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng xây dựng các thành phố thông minh là xu hướng phát triển mới, tất yếu của các đô thị trên thế giới từ hơn 10 năm nay và chính là con đường để đạt mục tiêu tăng trưởng xanh của thế kỷ 21.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung và cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận, cùng với mục tiêu phát triển thành phố, Đà Lạt có thể hoàn thành để án xây dựng Đà Lạt thành “Thành phố thông minh” trong 5-10 năm tới với các tiền đề về quản lý thành phố, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chính quyền diện tử, sự hợp tác của các trường đại học và doanh nghiệp, sự hỗ trợ của Trung ương và các tư vấn quốc tế.

Về công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lưu ý mỗi cơ quan quản lý nhà nước, mỗi cấp ủy xã phường, huyện và tỉnh cần đảm bảo đòi hỏi của Hiến pháp 2013: tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. Lãnh đạo Đảng và chính quyền ở xã, huyện và tỉnh cần biết rõ hàng quý, hàng năm, biết có cơ sở khoa học là nhân dân ở xã, huyện, tỉnh mình hài lòng như thế nào đối với hoạt động quản lý và lãnh đạo của mỗi cấp.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức Đảng; Đoàn kết, dân chủ, phát huy sức mạnh toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập; tiếp tục đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X xác định phương châm hoạt động cho cả nhiệm kỳ là “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới.”

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Kinh tế tăng trưởng cao 14,1%/năm, bằng 2,4 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đặc biệt, nông nghiệp của tỉnh đã phát triển có tính đột phá trên cơ sở nông nghiệp công nghệ cao, với tốc độ tăng bình quân 8,4%/năm, gấp hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp cả nước; giá trị sản xuất một hécta thu hoạch đạt 140 triệu đồng, riêng cây hoa hơn 500 triệu đồng/ha.

Diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 15% diện tích đất nông nghiệp, đóng góp 30% giá trị sản xuất toàn ngành. Du lịch đạt mức phát triển cao 9,2%/năm, năm 2015 thu hút 5 triệu lượt khách, trong đó có 3,3 triệu lượt khách lưu trú và 300.000 khách nước ngoài. Công nghiệp tăng trưởng 22,5%/năm, bằng gần 3 lần tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,2 triệu đồng/năm, bằng 2,6 lần so với năm 2010…

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, việc phát triển kinh tế của tỉnh chưa bền vững; chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của địa phương. Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn lúng túng trong hội nhập; giảm nghèo chưa thật bền vững…

Báo cáo chính trị đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy lợi thế của địa phương gồm đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước tổ chức lại ngành nông nghiệp; tiếp tục xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

Lâm Đồng phấn đấu đến 2020 hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung đầu tư xây dựng các đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên cơ sở quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch. Xây dựng Đà Lạt và vùng phụ cận theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020 cơ bản đủ tiêu chí của một thành phố trực thuộc trung ương.

Tỉnh cũng xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, của nhân dân, vì nhân dân, gần gũi gắn bó với nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử từ tỉnh đến cơ sở…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 làm việc đến hết ngày 16/10./.