Ngày 10/10, lãnh đạo các nước, các chính đảng và bạn bè trên thế giới tiếp tục gửi tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam Điện chia buồn về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

* Điện chia buồn của Tổng thống Chile Miguel Juan Sebastián Piñera  gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết:

Tôi xin gửi tới Ngài và thông qua Ngài, tới Chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất của Chính phủ và nhân dân Chi lê, trước sự qua đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – biểu tượng nổi bật trong lĩnh vực quân sự của lịch sử hiện đại Việt Nam và nhà lãnh đạo hàng đầu của các lực lượng vũ trang Việt Nam trong các cuộc chiến tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

* Điện chia buồn của Thượng viện Campuchia do Chủ tịch Thượng viện Chia Seam gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, viết:

Ngài Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh đánh đuổi chủ nghĩa thực dân và đế quốc, giành độc lập dân tộc và tiến trình xây dựng nước Việt Nam tiến lên Xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt toàn thể nhân dân Campuchia, các Thượng nghị sĩ Thượng viện Vương Quốc Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất về sự mất mát to lớn này. Lòng yêu nước, tên tuổi và công lao của Ngài Đại tướng sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong lịch sử.

* Điện chia buồn của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng viết:

Ngài Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người anh hùng yêu nước mẫu mực, cao cả và là một người anh hùng tầm cỡ thế giới đầu tiên đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh và giành thắng lợi vẻ vang trước chủ nghĩa đế quốc và thực dân, giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Ngài Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi là sự tổn thất to lớn của nhân dân Việt Nam, là sự mất mát, tiếc thương vô hạn đối với một nhà yêu nước vĩ đại.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cùng gia quyến Ngài Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng nổi tiếng trong lịch sử của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk (Ảnh tư liệu: TTXVN)

* Thông cáo báo chí của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fubius đăng trên mạng Bộ Ngoại giao Pháp, viết:

Tôi xúc động nhận được tin Tướng Giáp từ trần. Ông là một nhà yêu nước lớn của Việt Nam, được nhân dân yêu quý và kính trọng nhờ vai trò lớn lao và tiên phong trong sự nghiệp giành độc lập của đất nước. Ông cũng là người gắn bó sâu sắc với văn hóa Pháp và sử dụng ngôn ngữ của chúng tôi một cách hoàn hảo. Tướng Giáp vừa là một nhà yêu nước và một người lính vĩ đại. Trong bối cảnh Pháp và Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược của nhau, tôi xin tưởng nhớ về một con người xuất chúng và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến và nhân dân Việt Nam

* Điện chia buồn của Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đoạn viết:

Võ Nguyên Giáp là một trong những nhân vật vĩ đại nổi bật của cuộc chiến đấu vì giải phóng nhân loại trong thế kỷ qua.

Là “Chiến lược gia của hòa bình”, đồng chí đã đóng vai trò quyết định thắng lợi của nhân dân Việt Nam chống chủ nghĩa thực dân Pháp và chống các lực lượng trong suốt 40 năm đã tiến hành một cuộc chiến tranh kinh khủng nhằm duy trì ách thống trị đế quốc chủ nghĩa lên các dân tộc trên thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm nên một bước ngoặt lịch sử thực sự. Và những cuộc chiến đấu mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tiến hành để giải phóng và thống nhất Việt Nam là một nguồn cổ vũ cho tất cả các phong trào giải phóng dân tộc trên mọi châu lục. Võ Nguyên Giáp, trong suốt cuộc đời mình, đã cùng chia sẻ với Chủ tịch Hồ Chí Minh những tư tưởng lớn dẫn lối cho hành động của mình: độc lập và thống nhất cho dân tộc Việt Nam, đưa Việt Nam đi trên con đường giải phóng con người và chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Pháp, những người cộng sản Pháp, những người nam nữ của hòa bình, tất cả các chiến sỹ chống ách thống trị và bóc lột thuộc địa đã rất vinh dự được sát cánh đoàn kết tích cực và với tình anh em với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi tôn kính đồng chí Võ Nguyên Giáp, người đã trọn đời theo đuổi các mục tiêu mang tầm vóc toàn cầu: hòa bình, nhân phẩm, công lý, tự do và đoàn kết của nhân loại. Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau to lớn này với nhân dân Việt Nam, và xin gửi tới các đồng chí Đảng Cộng sản Việt Nam cùng toàn thể nhân dân Việt Nam lời chia buồn chân thành.

* Điện chia buồn của Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đoạn viết:

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Peru, chúng tôi xin gửi tới đồng chí, tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Võ Nguyên Giáp, nhà yêu nước mẫu mực, nhà lãnh đạo cộng sản xuất sắc, nhà chiến lược quân sự kiệt xuất, tấm gương của thế giới trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc, người đã luôn chiến đấu và làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật và cuối cùng là đế quốc Mỹ, mở ra con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Đảng Cộng sản và nhân dân tiến bộ Pê-ru xin gửi tới đồng chí lời chia buồn sâu sắc trước mất mát vô cùng to lớn, không chỉ của nhân dân Việt Nam mà của cả các dân tộc tiến bộ trên thế giới. Đồng chí đã ra đi nhưng tấm gương cao quý, lòng trung thành đối với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản của đồng chí vẫn sáng mãi; niềm tin bất diệt đối với nhân dân, tư tưởng sáng tạo, sự nghiệp và những kinh nghiệm cách mạng của đồng chí vẫn còn mãi với chúng ta.

* Điện chia buồn của Đảng các Dân tộc Tây Ban Nha gửi Trung ương Đảng ta viết:

Trong thời khắc đau buồn này, chúng tôi muốn khẳng định một lần nữa sự khâm phục đối với đồng chí Võ Nguyên Giáp, một trong những lãnh tụ của cuộc đấu tranh anh hùng chống thực dân và đế quốc, cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đưa dân tộc thoát khỏi ách thống trị của các đế quốc. Sự thất bại của các thế lực đế quốc là tấm gương lịch sử cho giai cấp công nhân và quần chúng toàn thế giới. Chiến thắng này giúp các lực lượng cách mạng rút ra những bài học, kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của mình trước sự tấn công thường trực của độc tài tư bản hiện nay.

Mặc dù đồng chí Võ Nguyên Giáp đã từ trần, nhưng những di huấn của đồng chí sẽ không bao giờ mất đi mà vẫn tỏa sáng và mãi ghi dấu trong tâm tưởng của tất cả nhân dân toàn thế giới.

* Điện chia buồn của Điều phối viên Đảng Cộng sản Chile tại Cuba gửi Việt Nam, viết:

Đảng Cộng sản Chile, các Đảng viên và bè bạn Chile đang sinh sống tại Cuba xin gửi tới các đồng chí lời chào anh em thân ái và lời chia buồn chân thành nhất trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng của hàng nghìn trận đánh vì tự do của nhân dân Việt Nam, bậc thầy vĩ đại của chiến tranh nhân dân, tấm gương chân chính của người cách mạng đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp chính nghĩa của giải phóng, tái thiết và xây dựng tổ quốc Việt Nam đoàn kết và thịnh vượng.

* Điện chia buồn của Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Samuel Santos López gửi Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có đoạn viết:

Thay mặt nhân dân và Chính phủ Đoàn kết và Hòa giải Quốc gia do Tư lệnh Daniel Ortega đứng đầu, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam anh hùng và cao thượng về sự ra đi về thể xác của người anh hùng dân tộc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người với cuộc sống gương mẫu, đầy dũng cảm và phẩm giá, cùng với tài năng chiến lược phi thường của mình, đã đưa dân tộc Việt Nam tới con đường tự do và quyền tự quyết.

Di sản và tấm gương của Đại tướng sẽ soi sáng mãi mãi cho những người yêu hòa bình và công lý chúng ta./.