Ngày 16/3, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) có mức vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

Đây là mô hình thí điểm đầu tiên của thành phố trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HIFU).

HFIC có chức năng huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài với các hình thức phát hành trái phiếu, vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng; tiếp nhận các nguồn tài trợ, nhận ủy thác các nguồn vốn; đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các lĩnh vực, ngành nghề mà Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư.

HFIC cho vay đối với các dự án đầu tư kết cầu hạ tầng, hạ tầng xã hội và các ngành kinh tế quan trọng có phương án thu hồi vốn trực tiếp thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; thực hiện việc ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ; phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình theo ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố.

HFIC cũng cung cấp các dịch vụ tài chính và tư vấn đầu tư đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu.

Thành phố thí điểm việc giao cho HFIC thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các tổng công ty và công ty nhà nước, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, các công ty cổ phần được chuyển đổi từ các công ty nhà nước độc lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố.

Ngay tại lễ công bố thành lập, HFIC đã ký kết hợp đồng tài trợ 100 tỷ đồng với trường Đại học Tôn Đức Thắng và tài trợ 80 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam./.