Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai - Nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc lấy ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương trong quý 1/2023.
Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai - Nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1 ảnh 1Một con đường xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của một dự án phân lô bán nền tại xã Tóc Tiên, Bà Rịa-Vũng Tàu đang bị lực lượng chức năng phá bỏ. (Ảnh: TTXVN phát)

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 17/TB-VPCP truyền đạt Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc lấy ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo thông báo, ngày 27/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp cho ý kiến về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

[Những nội dung trọng tâm lấy ý kiến dân trong dự thảo Luật Đất đai]

Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của lãnh đạo các bộ, cơ quan tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022, Chính phủ đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong quý 1/2023.

Việc tổ chức thực hiện cần bám sát các nhu cầu thực tế; xác định nội dung trọng tâm để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn; hình thức lấy ý kiến phù hợp với từng nhóm đối tượng; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15; nâng cao chất lượng của việc lấy ý kiến, góp phần bảo đảm tính khả thi, tính dự báo và các tác động, điều kiện thi hành của các chính sách trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Các bộ, cơ quan, địa phương được giao nhiệm vụ tại Nghị quyết số 170/NQ- CP của Chính phủ cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai các nhiệm vụ, nhất là việc ban hành Kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân hoàn thành trước ngày 10/2/2023, gửi báo cáo tiến độ thực hiện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung nguồn lực, khẩn trương đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 170/NQ-CP, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể các đoàn công tác do Phó Thủ tướng chủ trì để theo dõi, đôn đốc tổ chức lấy ý kiến; chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc các bộ, ngành, địa phương; chú ý tính đặc thù của các vùng miền.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tại Nghị quyết số 170/NQ-CP để tổ chức các hoạt động lấy ý kiến các bộ, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tổ chức hội thảo chuyên đề theo kế hoạch của các cơ quan của Quốc hội, tránh trùng lặp, nâng cao chất lượng lấy ý kiến, tập trung vào các vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan (Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư) để chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình các cuộc họp do Phó Thủ tướng chủ trì để chỉ đạo kịp thời việc triển khai các nhiệm vụ, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 3/2/2023.

Cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các cuộc họp Chính phủ trong tháng 2-3/2023.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ đề xuất vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 về sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quản lý, sử dụng đất theo yêu cầu của Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 14/11/2022 và rà soát các dự án luật có liên quan đang trình Quốc hội để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, báo cáo Chính phủ trong Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2023.

Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan để tổng hợp thông tin, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo; kết hợp nội dung này với các nhiệm vụ khác để tiết kiệm thời gian, hiệu quả; dự thảo các kết luận, nghị quyết về các nội dung liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại các cuộc họp của Thường trực Chính phủ, Chính phủ trong thời gian tới để Chính phủ kịp thời chỉ đạo, đôn đốc việc lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện dự án Luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục